Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) flagaangli flagapolski


Section of Human Biology
Polish Copernicus Society of Naturalists

Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
INVITATION


'Brain Awareness Week in Szczecin 2019'

Szczecin, Police, Przecław, Gardno
11-21 March 2019

Contact: Michał Skoczylas, MD PhD, e-mail: emes [at] e-post.pl


The 6th Conference 'Rare diseases not only in the curriculum'

11 May 2019, Szczecin
18 May 2019, Wrocław

Detailed information are presented on the website http://www.hbpl.ptpk.org. The descriptions of the previous editions and the books of abstracts are available on the website http://ptpk.org/konferencje.html.


Contact: Michał Skoczylas, MD PhD, e-mail: emes [at] e-post.pl
The 4th International Conference 'Human ecology'

spring 2020, Sandomierz - Tarnobrzeg

The conference topics cover broadly understood human relationships with the living environment, in the year 2020 in particular:

1) Human culture in the natural environment
2) Man in the world's ecosystems and sustainable development
3) Environmentally conditioned diseases
4) Statistical methods in the study on human population and human life environment
5) History and didactics of human ecology.

Contact: Michał Skoczylas, MD PhD, e-mail: emes [at] e-post.pl


Sandomierz and Tarnobrzeg are historic towns, located:
- about 200 km in the South-East direction from Warsaw (Warszawa),
- ca. 150 km in the North-East direction from Cracow (Kraków),
- about 110 km in the South-West direction from Lublin
- and no more than 90 km to the North-West from Rzeszów.

They have many turist attractions:
http://www.sandomierz.pl/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://www.staypoland.com/about_sandomierz.htm/ https://www.poland.travel/en/cities/other-cities-towns/sandomierz-medieval-city-on-7-hills
https://www.poland.travel/en/experience/hiking/mountains/the-pieprzowe-mountains-and-the-queen-jadwiga%E2%80%99s-ravine
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarnobrzeg

Places worth visiting in the area are among others:
1.
Baranów Sandomierski Castle, https://www.baranow.com.pl/en
2. a town
Mielec, http://www.mielec.pl/en/
3. ruins of
Krzyżtopór Palace, https://www.poland.travel/en/heritage/castles-palaces/%E2%80%9Ckrzyztopor-castle
4.
Kielce, the capital of Świętokrzyskie Voivodeship (Holy Cross Province), http://www.um.kielce.pl/en/tourism/
5.
Rzeszów, the capital of Subcarpathian Voivodeship, https://www.staypoland.com/about_rzeszow.htm/
6. the historic ideal town of
Zamość (UNESCO World Heritage Site), http://www.turystyka.zamosc.pl/en/
7. a town
Kazimierz Dolny, the national historic monument, https://en.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Dolny
8.
Świętokrzyski National Park (Świętokrzyski Park Narodowy), . http://www.swietokrzyskipn.org.pl/?lang=en
9.
Polesie National Park (Poleski Park Narodowy; West Polesie biosphere reserve), http://www2.poleskipn.pl/
10.
Roztocze National Park (Roztoczański Park Narodowy), http://roztoczanskipn.pl/pl/

Useful transport websites could be:

Warsaw Chopin Airport https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/index.html
Warsaw Modlin Airport http://modlinairport.pl/
Rzeszow–Jasionka Airport http://www.rzeszowairport.pl/en
Krakow Airport http://www.krakowairport.pl/en/
Lublin Airport http://www.airport.lublin.pl/
General guide for the travelers https://www.poland.travel/en/by-plane/how-to-fly-from
Polish State Railways http://rozklad-pkp.pl/en

Descriptions of previous editions of the conference
Łódź 2014, Szczecin 2016 and Lublin 2018 are noted on http://ptpk.org/konferencje.html. The website of the 2nd Conference 'Human ecology' in Szczecin (in the year 2016) is accessible on http://ekoczlowiek.zut.edu.pl/


THE BOARD OF THE SECTIONPresident
dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM, e-mail: annalubkowska@gmail.com

Vice-President
dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, e-mail: monika.rajkowska@zut.edu.pl

Secretary
dr n. med. Michał Skoczylas, e-mail: emes@e-post.pl


The main website of Polish Copernicus Society of Naturalists    http://ptpk.org/indexang.html
and of the Main Board of the Society    http://www.ptpk.org/wladze.html
THE BOARD OF THE SECTION (2014-2016)

President: dr hab. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM
Vice-President: dr inż. Monika Rajkowska
Secretary: dr n. med. Michał SkoczylasTHE BOARD OF THE SECTION (2011-2013)

President: dr hab. Anna Lubkowska
Vice-President: dr inż. Monika Rajkowska
Secretary: lek. Michał Skoczylas


KRONIKA SEKCJI NAUK O CZŁOWIEKU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

CHRONICLE OF THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY
POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTSOd 2010 roku w ramach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika działa ogólnopolska Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka). Pomysłodawcą utworzenia interdyscyplinarnej sekcji zajmującej się problemami biologii człowieka był Michał Skoczylas. Inicjatywa powołania Sekcji została przyjęta przez Zarząd Główny Towarzystwa w Krakowie oraz zaaprobowana przez grono naukowców, nauczycieli i miłośników przyrody reprezentujących głównie ziemię szczecińską – Szczecin, Police, Maszewo, Gardno i Małkocin oraz Kraków, Warszawę, Poznań, Wrocław, Gdańsk i Skopje (Macedonia). Michał Skoczylas został pełnomocnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika ds. Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołane 27 listopada 2010 roku w Krakowie zatwierdziło powstanie Sekcji Nauk o Człowieku oraz nowego Oddziału Szczecińskiego. Spotkanie założycielskie Oddziału i Sekcji odbyło się 22 marca 2011 roku w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Przewodniczącą Sekcji Nauk o Człowieku została dr n. med. Anna Lubkowska, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Biochemii, Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zakładu Fizjologii Człowieka, Katedry Fizjologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie kierownik Samodzielnej Pracowni Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zastępcą przewodniczącej została dr inż. Monika Rajkowska, adiunkt w Katedrze Toksykologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pełnienie funkcji sekretarza powierzono Michałowi Skoczylasowi, doktorantowi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Głównym celem i kierunkiem działalności Sekcji Nauk o Człowieku jest ułatwianie prezentacji opinii i osiągnięć naukowych przedstawicieli różnych środowisk naukowych zajmujących się tematyką związaną z człowiekiem, jego uwarunkowaniami biologicznymi i psychospołecznymi. Zadania sekcji są realizowane poprzez organizowanie interdyscyplinarnych spotkań, odczytów naukowych i konferencji, szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz współpracę z innymi Towarzystwami. Podwójna nazwa Sekcji jest odzwierciedleniem starań by tworzyć warunki do współpracy pomiędzy naukowcami zajmującymi się różnymi dziedzinami nauk biologicznych i medycznych oraz przedstawicielami nauk humanistycznych.

[z artykułu: Lubkowska A., Skoczylas M., Początki działalności ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:31-32]


- 27 listopada 2010 roku - zatwierdzenie nowego Oddziału Szczecińskiego oraz ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Krakowie

- 22 marca 2011 roku - spotkanie założycielskie Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 31 maja 2011 roku – pierwszy cykl prelekcji nowego Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Gimnazjum im. Jana Pawła II pt. „Zaburzenia odżywiania i wybrane choroby zależne od diety” w Maszewie (powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Dorota Kaglik, Izabela Kucińska, Paweł Czub, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- marzec, kwiecień 2012 roku – cykl lekcji biologii na temat metodologii badań w naukach przyrodniczych i medycznych w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: Michał Skoczylas („Wprowadzenie do metodologii badań naukowych w biologii i medycynie”, „Filozoficzne i praktyczne problemy w naukach przyrodniczych - od pitagorejczyków po wiek XXI”, „Badanie naukowe. Jak sformułować i sprawdzić hipotezę?”) i Ewa Siwiec („Zasady dobrej praktyki klinicznej”)

- 20 marca 2012 roku – konferencja Tydzień Immunologii Klinicznej. Organizatorzy: Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: dr hab. med. prof. PUM Jacek Rudnicki, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, dr Małgorzata Pawlikowska, dr n. med. Anna Lubkowska, mgr Ewa Siwiec, poł. Zuzanna Filinowicz, lek. Michał Skoczylas, dr n. med. Joanna Pierzak

- 1-2 maja 2012 roku - cykl zajęć dla uczestników obozu ogólnorozwojowego Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Serock (powiat legionowski, województwo mazowieckie). Zajęcia prowadzone przez Michała Skoczylasa pod patronatem Sekcji Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (warsztaty „Ars docendi. Uczeń w roli nauczyciela", wykład „Nadnercza w fizjologicznym i patologicznym przebiegu rozwoju osobniczego człowieka. Choroby nadnerczy u kobiety ciężarnej, płodu i noworodka", wykład „O rozumowaniu w nauce")

- 11 września 2012 roku - cykl prelekcji pt. „Hormony związane z odżywianiem” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Jan Brancewicz, Piotr Bucichowski, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- 11 września 2012 roku - prelekcje pt. „Pięć przykładów chorób, których można uniknąć stosując prawidłową dietę” i „Choroby zależne od diety” w Gardnie (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Zespół Szkół w Gardnie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec, Piotr Bucichowski

- 15 stycznia 2013 roku – spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Człowieku i Oddziału Szczecińskiego PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 11-25 marca 2013 roku – konferencja „Tydzień Mózgu w Szczecinie” (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin') pod patronatem The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) i Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr Liesbeth Siderius, dr n. med. Jolanta Wierzba, mgr Wioletta Pawlukowska, mgr Ewa Siwiec, lek. Michał Patalan, mgr Marek Boberski, lek. Michał Skoczylas, prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr n. med. Marcin Sawicki, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka, Wiktoria Kugler, Agnieszka Mielczarek, Jagoda Marciniak, Weronika Ławniczak, Magda Czapka, Marta Korsak, Jagoda Marciniak, Weronika Chwałko, Adrianna Dobroszewska, Jan Brancewicz, Natalia Świerczyńska, Kaja Lewandowska, Kamil Brodowski, Joanna Warchoł, Michał Nawrot, Jerzy Brzozowski, Mateusz Jeżewski, Jakub Czerski, Mateusz Sochanowski, Piotr Sowiński, Agnieszka Nadkańska, Mariola Wójcik, Joanna Skórzewska, Aleksandra Jasik, Daniel Żelazo, Sara Kurkowska, Małgorzata Pośpiech, Zuzanna Malkowska, Paulina Omelańska, Aleksandra Szygenda. SPRAWOZDANIE: Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43. Dostępny w Internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf

- 22 marca 2013 roku - spotkanie obok pomnika Prof. Jana Czekanowskiego na pl. gen. Władysława Andersa w Szczecinie

- 17 kwietnia 2013 roku - lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim (województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec

- 25 maja 2013 roku – dyskusja na temat „Choroby rzadkie w ekologii człowieka” w Klubie Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w Warszawie. Organizatorzy: Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 30 maja - 1 czerwca 2013 roku – uczestnictwo Michała Skoczylasa w II Bałtyckim Kongresie Pediatrycznym i XX Estońskim Kongresie Pediatrycznym (2nd Baltic Paediatric Congress. 20th Estonian Paediatric Congress) w Parnu (Estonia). Prezentacja plakatu: Michał Skoczylas, Jacek Rudnicki: Education on rare diseases in universities, professional scientific societies and patient organizations. W pracy uwzględniono m.in. działalność edukacyjną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w zakresie chorób rzadkich

- 12 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (województwo wielkopolskie). Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – prelekcja „Prace Profesora Leona Konrada Glińskiego” w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach (województwo łódzkie, powiat piotrkowski). Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach, Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – posadzenie dwóch drzew pamiątkowych – brzozy Leona Konrada Glińskiego (brzoza pożyteczna, Betula utilis) i lipy Mikołaja Kopernika (lipa szerokolistna, Tilia platyphyllos L.) – przez Katarzynę Chycką, Patrycję Szymczyk, Patrycję Sochańską, Dominikę Turską, Adriana Orlika i Bartłomieja Skrobka, Uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach (województwo łódzkie, powiat piotrkowski)

- 13 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie (województwo łódzkie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (województwo małopolskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – odczyt pt. „Zagadnienia środowiskowe w nauczaniu medycyny na przestrzeni dziejów” w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorzy: Oddział Krakowski i Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: Michał Skoczylas

- 27 sierpnia 2013 roku - uczestnictwo Ewy Siwiec w konferencji metodycznej dla nauczycieli biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w r. szk. 2013/2014 pt. "Efektywne nauczanie - skuteczne uczenie się" w Szczecinie organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i prezentacja informacji nt. działalności Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegentka: Ewa Siwiec

- 24 października 2013 roku - spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Człowieku i Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Wybór nowego Zarządu Sekcji oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodniczącą Sekcji Nauk o Człowieku jest dr hab. Anna Lubkowska. Wiceprzewodniczącą Sekcji - dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec. Funkcję sekretarza pełni lek. Michał Skoczylas

- 24 października 2013 roku - przedstawienie przez Pana Profesora Zygmunta Sagana historii Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i wykład Pana Doktora Jacka Łapotta pt. "Jan Czekanowski - afrykanista", podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego i spotkania Sekcji Nauk o Człowieku

- 26 listopada 2013 roku - Sympozjum pt. „Naczyniaki niemowlęce” w Klinice Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Organizatorzy: Klinika Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Grupa Robocza ds. Chorób Rzadkich Europejskiej Akademii Pediatrii (European Academy of Paediatrics, Rare Diseases Working Group), Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin i Sekcja Biologii Człowieka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Prof. dr Arnold P. Oranje, Dr Sherief R. Janmohamed, lek. Lidia Babiak-Choroszczak, Prof. dr hab. Elżbieta Gawrych, stud. Paulina Kaźmierczak, stud. Anna Walat, lek. Michał Skoczylas

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Wprowadzenie do metodologii nauk medycznych, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Badania małych populacji chorych na przykładzie zespołu Alströma, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz patronatem naukowym organizacji Alström Syndrom International (Stany Zjednoczone). Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 11-13 marca 2014 roku - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2014 (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin'). Organizatorzy: The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej PUM, Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: mgr Ewa Siwiec, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr Wioletta Pawlukowska, dr hab. Anna Lubkowska, mgr Alina Wojciechowska, dr Łukasz Wieteska, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Anna Żuk, mgr Marek Boberski, Anna Walat, Agnieszka Serafin, Klaudia Bartoszewicz, Maja Czerwińska, Joanna Hołowko, Ajleeta Sangtani, Marc Strinitz. SPRAWOZDANIE: Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-Myśliwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23 {artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra} oraz Skoczylas M., Siwiec E., Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekonferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014;3:91-92 {artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa http://ebis.ibe.edu.pl/}

- 12 maja 2014 roku - konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie pod patronatem Pani Prof. dr hab. n. med. Marty Wawrzynowicz-Syczewskiej prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM, Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej STN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Patologii Noworodka PUM, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Piotr Karliński, Marzena Morkowska, Teresa Matulka, Anna Pruszyńska, Justyna Śleszycka, Agnieszka Święcicka, Anna Górecka, Daniel Dominik, Justyna Oziom, Klaudia Bartoszewicz, Anna Doraczyńska-Kowalik, Aleksandra Jakubiak, Alina Wojciechowska, Anna Walat, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Serafin, Anna Żuk, Agata Jabłońska, Rói Knudsen, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Michał Skoczylas. STRESZCZENIA: Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-676-5

- 15 maja 2014 roku - konferencja "Choroby rzadkie – problemy diagnostyczne" we Wrocławiu. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Aleksandra Jakubiak, Anna Doraczyńska-Kowalik, Agnieszka Świecicka, Anna Górecka, Daniel Dominik, Justyna Oziom, Michał Błoch, Marta Półtoranos, Michał Skoczylas

- 17 maja 2014 roku - konferencja "Ekologia człowieka" w Łodzi pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorzy: Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: prof. Joanna Błaszkowska, prof. dr hab. Bożena Bukowska, dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ, dr inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr n. hum. Anna Maria Lasek, Jakub Nowicki, Aleksandra Jagłowska, Aleksandra Kwapiszewska, Monika Lasak, Paweł Rachubiński, Joanna Woźniak, Jakub Stefanowicz, Michał Oszczygieł, Adam Boroński, lek. Michał Skoczylas. STRESZCZENIA: Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 17 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-678-9

- 10-20 marca 2015 roku - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015 (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2015') pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Prof. dr hab. n. zdr. Beaty Karakiewicz, Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT, Pana Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie mgra Jarosława Dudy i The Dana Foundation w Nowym Jorku. Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA (Oddział Szczecin), Liga Ochrony Przyrody (Okręg w Szczecinie), Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, XII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół w Gardnie. Prelegenci: dr hab. inż. Joanna Sadowska, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr inż. Kamila Mocek, mgr Alina Wojciechowska, mgr Krzysztof Nesterowicz, mgr inż. Adrian Augustyniak, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Serafin, Nadia Marquette de Sousa, Klaudia Bartoszewicz, mgr Anna Tokarzewska, mgr Iwona Ślązak, mgr Anna Kramek-Szubert, dr hab. prof. US Maciej Witek, dr n. zdr. Magdalena Gębska, mgr Anna Karakiewicz, Justyna Skorodyńska, Patryk Buraczyński, Adrian Przybysz, lek. Michał Skoczylas.

- 26-30 maja 2015 roku - II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” Szczecin - Wrocław. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej STN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Patologii Noworodka PUM, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim PTPK. Prelegenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr hab. n. med. Maria Giżewska, prof. PUM, prof. dr hab. med. Alina T. Midro, dr hab. n. zdr. prof. PUM Anna Lubkowska, mgr Stéphanie Van Droogenbroeck, Paulina Kaźmierczak, Arletta Kozłowska, lek. Michał Skoczylas, dr hab. med. Elżbieta Petriczko, Klaudia Bartoszewicz, Ewa Mikołajczak, dr hab. med. prof. PUM Agnieszka Kordek, Tomasz Machałowski, Pal Odegaard, dr n. med. Marcin Sawicki, Heidi E. Stai, Małgorzata Kulig, Magda Zwolińska, Agnieszka Wełnicka, Magdalena Miller-Brzezińska, dr n. med. Ryszard Ślęzak, lek. Anna Doraczyńska-Kowalik, lek. Aleksandra Jakubiak, Łukasz Gojny, Michał Kozakiewicz, Dorota Tkacz, Agnieszka Święcicka, Jacek Majewski, Anna Pers, Justyna Pająk.

- 10-15 marca 2016 - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2016 (The Conference Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2016'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody

- 14 i 16 maja 2016 roku - III Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”, Wrocław – Szczecin. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (dla studentów programu polskojęzycznego), Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (dla studentów programu anglojęzycznego), Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Pediatrii Metabolicznej przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Studenckie Koło Naukowe Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki PUM, Katedra i Klinika Okulistyki PUM, Studenckie Koło Naukowe Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego przy Katedrze Pulmonologii i Infekcjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Pulmonologii i Infekcjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

- 9-10 czerwca 2016 roku - II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka" w Szczecinie

- 20 września 2016 roku - prelekcje pt. "Budowa i funkcje mózgowia człowieka", "Niedoczynność i guzy przysadki mózgowej" i "Prace Profesora Leona Konrada Glińskiego" w Skale (powiat krakowski, województwo małopolskie). Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 21 października 2016 roku - prelekcja pt. "Jak przyroda wzmacnia nasze zdrowie i pomaga leczyć z chorób" w Policach. Organizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 18 listopada 2016 roku - odczyt pt. "Charakterystyka roślin leczniczych i leków ziołowych w brytyjskim, duńskim i polskim czasopiśmiennictwie medycznym na kilku przykładach z wieków XVIII, XIX, XX i XXI" w Lublinie. Organizatorzy: Oddział Lubelski i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 22 listopada 2016 roku - Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Nauk o Człowieku i Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Papieża Pawła VI nr 1 w Szczecinie. Wybór nowego Zarządu Sekcji oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodniczącą Sekcji Nauk o Człowieku jest dr hab. Anna Lubkowska. Wiceprzewodniczącą - dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec. Funkcję sekretarza pełni dr n. med. Michał Skoczylas. Wyniki wyborów władz Oddziału Szczecińskiego na stronie internetowej http://www.szczecin.ptpk.org/PUBLIKACJE SEKCJI NAUK O CZŁOWIEKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

PUBLICATIONS OF THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS1) Skoczylas M. Pogodne miasta. Skwery w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Policach, Goleniowie, Gryfinie, Pyrzycach, Maszewie i Wolinie. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2010;7-8(172):12-13

2) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ślady życia i aktywności profesorów lwowskich. O początkach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2012;14:35-36

3) Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43. Dostępny w Internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf

4) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ślady życia i aktywności profesorów lwowskich cz. 2. Założyciele Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:22-30

5) Lubkowska A., Skoczylas M. Początki działalności ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:31-32

6) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A., Siwiec E., Skoczylas M. Początki działalności nowego Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:33-34

7) Skoczylas M. Parki polskich i niemieckich miast o charakterze przemysłowym. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2013;2(200):26-28

8) Siwiec E., Skoczylas M. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:306

9) Skoczylas M. Z przeglądu XIX-wiecznych publikacji członków Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na temat mózgu. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:302-305

10) Program Sympozjum „Naczyniaki niemowlęce” w Szczecinie 26 listopada 2013 roku / Program of Symposium ‘Haemangioma of infancy’ in Szczecin 26th November, 2013. Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J., Szczecin 2013. [12 s.] ISBN: 978-83-7518-627-7 (zawiera streszczenia wykładów)

11) Skoczylas M., Siderius L., Wierzba J., Sagan L., Sawicki M., Walecka A., Rudnicki J. Rzadkie choroby układu nerwowego tematem wykładów Tygodnia Mózgu w Szczecinie w 2013 roku. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:382-383

12) Skoczylas M., Ewa Siwiec E., Żdan-Andrelczyk A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A. Podsumowanie działalności oświatowej Koła Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na zakończenie Międzynarodowego Roku Statystyki. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:384

13) Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-Myśliwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23
{artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra}

14) Skoczylas M., Siwiec E. Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekoferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014;3:91-92
{artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa http://ebis.ibe.edu.pl/}

15) Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-676-5 (zawiera streszczenia wykładów)

16) Skoczylas M. Konferencja pt. "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania" w Szczecinie. Wiadomości Lekarskie 2014:67(4):569-570

17) Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 17 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-678-9 (zawiera streszczenia wykładów)

18) Majewska M. Szkolny Dzień Mózgu. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;3:84.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

19) Majewska M., Siwiec E., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Towarzystwo z tradycjami. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;4:82.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

20) Siwiec E., Rajkowska-Myśliwiec M., Skoczylas M., Tokarzewska A., Ślązak I., Kramek-Szubert A., Mular E., Lubkowska A., Majewska M. Tajemnice neuronauki. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;6:67-68.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

21) II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku. Szczecin: Crosstown; 2015. (zawiera streszczenia wystąpień)

22) Rudnicki J., Skoczylas M. Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2015;2(88):19-20.

23) Skoczylas M., Rudnicki J., Ślęzak R. II Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania", Szczecin - Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku. Wiadomości Lekarskie 2015:68(3)2:421-422.
SEKCJA NAUK O CZŁOWIEKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA W MEDIACH

THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS IN THE MEDIA1) Artykuł o "Tygodniu Mózgu w Szczecinie" w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2013, s. 17)

2) Komunikat w Radio Szczecin: Ostapowicz E., Mózg a jego płeć. Są takie same? Wyjaśnią naukowcy [dostęp: 15 marca 2013]. Dostępny w Internecie: http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=97197

3) Relacja ze Szkolnego Dnia Mózgu w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") pt. "Pamiętaj o mózgu", w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2015), dostępna w Internecie: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Pamietaj-o-mozgu

4) Relacja z sesji w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") w programie "Teletydzień", TV Police, 20 marca 2015 roku, dostępna w Internecie: http://www.tvpolice.pl/index.php/teletydzien